การวิ่งกรีฑา ประวัติการวิ่งกรีฑา จุดกำเนิดของ กีฬากรีฑา

การวิ่งกรีฑา ถือได้ว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่ง ที่มีมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่สมัยอดีตกาล ประกอบด้วยกิจกรรม การวิ่ง การกระโดด การพุ่ง การขว้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญ ในการดำเนิดชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจะต้องดิ้นรนต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดของชีวิต ตัวผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างดังนี้ การวิ่งหนีสัตว์ร้าย หรือภัยธรรมชาติต่างๆ

การแข่งขันกรีฑา การวิ่งกรีฑา ครั้งแรก ของมวลมนุษยชาตินี้ ได้กำเนิดขึ้น โดยชาวกรีซสมัยโบราณ ได้จัดให้มีการแข่งขันโอลิมปิกขึ้น ที่เชิงเขาโอลิมเปีย เมื่อเวลา 776 ปี ก่อนคริสตกาล จุดประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าซีอุส ซึ่งผู้ชนะจะได้มงกุฎที่ทำด้วยใบมะกอกบาท

การวิ่งกรีฑา

ประวัติของกรีฑา การวิ่งกรีฑา ในประเทศไทย โดยในบ้านเรา ได้มีการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2440 จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นองค์ประทาน ในการเปิดการแข่งขัน และทอดพระเนตรการแข่งขัน ได้รับความสนใจ จากนักเรียนและประชาชนเป็นอย่างดี และได้ให้มีการจัดการแข่งขัน เป็นประจำทุกปีตลอดมา

การแข่งขันกรีฑานักเรียนในครั้งแรก ได้แข่งขันที่สนามหลวง และต่อมา ความหมายของกรีฑา ได้ย้ายไปแข่งขันที่โรงเรียนเลี้ยงเด็ก จากนั้นได้ย้ายไปแข่งขัน ที่สนามโรงเรียนมัธยมราษฏร์บูรณะ หรือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในปัจจุบัน จนในปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายสถานที่มาแข่งขัน ที่สนามกรีฑาแห่งชาติของกรมพละศึกษา สืบมาจนถึงทุกวันนี้

การวิ่งกรีฑา แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท

ประเภทลู่ การแข่งขันประเททนี้ ต้องแข่งบนลู่วิ่งหรือบนถนน บนทางวิ่งที่เรียกว่าลู่ ทั้งการวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยะไกล วิ่งผลัด ข้ามรั้ว รวมทั้งการเดินด้วย

ประเภทลาน ซึ่งการแข่งขันประเภทนี้ ต้องประลองกันบนพื้นสนาม หรือที่วาง ลานกว้าง ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก กระโดดสูง กระโดดไกล กระโดดค้ำ เขย่งก้าวกระโดด พุ่งแหลม และขว้างค้อน เป็นต้น

ประเภทของการวิ่งกรีฑา มีอะไรบ้าง

กรีฑา หมายถึงเฉพาะการแข่งขันกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งแข่ง การกระโดด การขว้างและการเดิน ประเภทการแข่งขันกรีฑา ประเภทของการวิ่ง ที่พบแพร่หลายที่สุดคือ ประเภทลู่และลาน ยกตัวอย่างเช่น วิ่งทางเรียบ วิ่งวิบาก และเดินแข่ง  โดยความเรียบง่าย ของการแข่งขัน และไม่จำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร ที่มันมากมายและไม่แพง ทำให้กรีฑาเป็นหนึ่งในกีฬา ที่มีการแข่งขันมากที่สุดในโลก สำหรับกรีฑานั้น เราจะแบ่งการแข่งขันย่อยไปอีกเป็น 2 ประเภทหลักๆ อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งในส่วนนี้ ผู้เขียนจะบอกรายละเอียดดังนี้ 

1.1 กรีฑาประเภทลู่ เป็นกีฑาเป็นกีฑา ที่ต้องแข่งขันกันบนทางวิ่ง หรือลู่วิ่งตลอดระยะทาง ใช้การวิ่งเป็นสำคัญ ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยเวลา การแข่งขันที่นิยมกันทั่วป การวิ่งระยะสั้น หมายถึง การวิ่งระยะทางไม่เกิน 400ม. นับจาก จุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย ซึ่งจะต้องวิ่งอยู่ในลู่ ของของตนเอง ตลอดระยะทาง โดยแบ่งระยะทางวิ่งออกไปเป็น 60 80 100 200 และ 400 การวิ่งผลัดระยะทางเท่ากันเช่น 5×80 8×50 4×100 4×200 4×400 การวิ่งผลัดระยะต่างๆ ผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกัน วิ่งระยะทางไม่เท่ากัน 80×120 120×80 ส่วนการวิ่งระยะสั้น การวิ่งในทางวิ่ง หรือลู่วิ่งที่เรียบ ระยะทางไม่เกิน 400 ม.จนถึงเส้นชัย จุดประสงค์ของของวิ่งประเภทนี้ ความมุ่งหมายในการวิ่งระยะสั้นคือ วิ่งให้เร็วที่สุด เพื่อให้ถึงเส้นชัยก่อน

1.2 กรีฑาประเภทลาน ที่ต้องใช้แข่งขันกัน บนลานกว้างๆ อย่างที่ผู้เขียนได้พูดถึง ไว้ข้างต้นแล้วนะคับ ที่นี้จะพูดถึงอย่างละเอียดดูบ้าง โดยแบ่งเป็นเป็นประเภท ของการกระโดด คือ กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด ประเภทกระโดดความสูง ได้แก่ กระโดดค้ำ กระโดดสูง ประเภทของการทุ่ม ได้แก่ ขว้างค้อน พุ่งแหลน ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก

กฎกติกาและวิธีการเล่นกรีฑา มีอะไรบ้าง

โดยเริ่มจากประเภทลู่ก่อนนะคับ ผมขอยกตัวอย่าง การวิ่งซึ่งต้องจัดอยู่ในประเภทลู่ การวิ่งซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ ของมนุษย์ที่ใช้เท้าทั้ง 2 ข้างเคลื่อนที่อย่างฉับไว และยังมีความหมาย ของกีฬาของมนุษย์ ที่เป็นการเคลื่อนที่ที่ในความเร็วในจุดที่ทั้ง 2 เท้าอยู่เหนือพื้น ซึ่งต่างจากการเดิน ที่เท้าข้างใดข้างหนึ่ง จะต้องสัมผัสพื้น และการวิ่งยังมีความเร็ว ที่แตกต่างกันออกไป

การวิ่งของมนุษย์ในสมัยอดีต เพื่อใช้เป็นการล่าสัตว์ กรีฑาประเภทลู่ เป็นกีฬาที่ต้องแข่งขันกัน ในลู่วิ่งหรือเส้นทาง ใช้การวิ่งเป็นสำคัญ ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยเวลา หรือจุดหมายก่อนหลัง ซึ่งต้องวิ่งในลู่วิ่งของตัวเอง ตลอดระยะทาง โดยกฎกติกามีระยะทางนั้นๆ เป็นกฎบังคับใช้จนถึงเส้นชัย โดยคนที่วิ่ง จะต้องวิ่งไปห็ถึงจุดหมาย ให้เร็วที่สุด ก็จะเป็นผู้ชนะ

การวิ่งกรีฑา

สำหรับวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการเล่น ผมได้บอกไว้ในข้างต้นแล้วนะคับ กติกาของกรีฑา ส่วนกรีฑาประเภทลาน ซึ่งมีกฎละข้อบังคับ อยู่ในแต่ละประเภทกีฬา ทางตัวผู้เขียนจึงของยกมา 1 ประเภทกีฬา กีฬาเขย่งก้าวกระโดดกีฬา ที่คู่ต่อสู้ก็คือตัวเอง เพราะในทุกครั้ง ที่กระโดดต้องทำให้สถิติ ดีขึ้นกว่าครั้งก่อน

เรียกได้ว่าถ้าใจไม่รัก เป็นการต่อสู้ ทั้งกับตัวเองและสถิติจริงๆ กฎกติกาก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคับ เพียงแต่กระโดดในจำนวน 3 ครั้งต่อคน แล้วเอาสถิติที่ดีที่สุด มาตัดสิน ก็จะได้ผู้ชนะแล้ว

ประโยชน์ของกรีฑา มีผลต่อร่างกายอย่างไร

1 ทำให้ร่างกายแข็งแรง

2 ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

3 ช่วยให้มีความต้านทานโรคได้ดี

4 ช่วยในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไว

5 ทำให้ร่างกายมีความอดทน

6 ช่วยให้สมรรถนะทางเพศดีขึ้น

7 ช่วยในเรื่องของการ ลดความเสื่อมโทรมของร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 ระบายพลังงานส่วนเกินออก หรือเผาพลาญ (ไขมัน)

9 ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เราดูดีขึ้น

10 ช่วยในการหลับพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ตัวผู้เขียนเองจะบอกว่า เรามักจะคิดกันนะครับว่า การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย แล้วก็ปลอดภัย แต่จากสถิติแล้ว ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศออสเตรเลียพบว่า มีนักวิ่งถึง 70% ในช่วงระยะเวลา 1ปี จะพบกับอาการบาดเจ็บ ถ้าเทียบเป็นชั่วโมงครบ 1000 ชม. เมื่อไรการวิ่งจะมีอัตราการบาดเจ็บ เทียบเท่ากับบาสเก็ตบอล เลยทีเดี่ยว

ดังนั้นตัวผู้เขียงเองเชื่อว่า หลายๆ คน คงน่าจะเคยประสบปัญหา กับอาการบาดเจ็บ จากการวิ่งมาแล้ว สิ่งหนึ่งที่หลายคน จะโฟกัสกับมันมากเลย แล้วคิดว่าจะสามารถ แก้อาการบาดเจ็บได้ ก็คือพยายามเปลี่ยนการการลงน้ำหนัก เปลี่ยนจากส้นเท้า ไปลงปลายเท้า ถกเถียงกันเยอะมาก แต่สิ่งนึงที่ผมอยากให้ค่อยๆ ศึกษากับการออกกำลังกายกันให้ดีนะครับ

อ่านเพิ่มเติมต่อได้ที่ >>>>  แทงบอลค่าคอมสูง